INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Започва прием на документи за безлихвени кредити в Общинска банка

След сряда, 29 април, по програмата ще могат да кандидатстват и клиенти на Инвестбанк. Интернешънъл Асет Банк ще разглежда документи от 4 май, а Първа инвестиционна банка – от 5 май.

Общинска банка започва прием на документи за отпускане на безлихвени кредити за служители в неплатен отпуск и самоосигуряващи се лица, които не могат да полагат труд в условията на извънредно положение.

След сряда, 29 април, по програмата ще могат да кандидатстват и клиенти на Инвестбанк. Интернешънъл Асет Банк ще разглежда документи от 4 май, а Първа инвестиционна банка – от 5 май. Това са първите четири кредитни институции, с които Българската банка за развитие подписа споразумение по програмата за подпомагане на затруднени от кризата с Ковид-19.

Партньори в мярката ще бъдат общо 12 търговски банки. Ще се отпускат безлихвени заеми в размер до 4500 лева. Те ще са необезпечени и по тях няма да се дължат такси, комисиони и неустойки. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.


Публикувано на 27.04.2020 г. 11:05 ч.

Източник: Dnews

Още по темата: