INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

За нас

INFOTEKA.BG е информационен уеб портал, който е част от социално предприятие реализирано от фондация „Николаевка“. Чрез него осигуряваме трудова заетост на хора в неравностойно положение.

Нашия слоган е „Новините, които трябва да знаеш са тук“ и, за да го спазваме ежедневно подбираме най-актуалните новини от местно, регионално и световно значение. Тук можете да намерите информация за местни инициативи на територията на общините Бяла и Долни Чифлик, както и най-актуалните вести от Варна, страната и света. Ние представяме съдържание в сферата на политиката, икономиката, образованието, културата, здравето, информационните технологии и много други области. Чрез нашия модул за метеорологична прогноза можете в реално време да видите температурата във вашия град и прогнозата за следващите пет дни.

INFOTEKA.BG е дейност от проект № BG05M9OP001-2.059-0001-С01 „ Иновативни, интелигентни, разнообразни и социални. Няма други такива.“. Финансиран от „МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА“, „ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД“. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, Процедура BG05M9OP001-2.059 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“. Бенефициент е фондация „Николаевк“

Цели на проекта:

  • Създаване на социалното предприятие с предмет на дейност – информационно – рекламна уеб-базирана платформа и дигитализация на архиви.
  • Популяризиране на социалното предприемачество като възможна и реална алтернатива за включване на лица от социално уязвимите групи.

Още по темата: