INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

ВВМУ участва в международна видеоконференция по програма SEE от НАСА

С международна видеоконференция завърши образователната програма на НАСА за космически компютърни симулации – Simulation Exploration Experience.

Тази образователна инициатива се реализира вече 10 години от представители на НАСА, международни индустриални и университетски институции. В продължение на 4 месеца екипи от над 20 университета от целия свят работиха съвместно за проектирането на компютърни симулации на лунни и космически станции.

Екип от преподаватели и студенти от ВВМУ участват в тази международна университетска програма за трета поредна година. Тази година екипът разработи проект на мобилна лунна база, в която обектите могат да извършват движения по лунната повърхност и над нея.

Над 20 студенти подготвиха научната обосновка на дейностите, зоните и обектите от мобилната лунна база. Бяха дискутирани и представени няколко разработки на дизайн на мобилните обекти в лунната база. По време на четиричасовата международна конференция се дискутира бъдещето на компютърните космически симулации.

Екипите представиха своите идеи, разработки и симулационни проекти, работещи в разпределена среда. Проектът на ВВМУ на мобилна лунна база беше демонстриран от ас. Евгени Андреев от катедра „Информационни технологии“.

Екипът от ВВМУ, който работи по образователната програма Simulation Exploration Experience, включва преподавателите: доц. Мария Николова, ас. Евгени Андреев, доц. Веселка Радева и студенти от катедрите „Информационни технологии“, „Корабоводене и корабни силови установки“. Един от координаторите и менторите на международната студентска космическа програма Simulation Exploration Experience е Николай Томов от „Булсим“ (Bulgarian Modeling and Simulation Association), с който ВВМУ си сътрудничи в редица проекти.


Публикувано на 05.05.2020 г. 10:10 ч.

Автор:М.Йовчева

Още по темата: