INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

ВСС публикува резюме на одита на системата за случайно разпределение на делата

ВСС публикува резюме на одита на системата за случайно разпределение на делата.

Одитиращата фирма е посочила още, че системата не е защитена с достатъчно надеждни контроли за сигурност от техническа гледна точка, съответстващи на нейното предназначение и отговарящи на добрите практики и стандарти по информационна сигурност, тъй като системата използва остарели технологии.

При одита са били установени общо 23 технически уязвимости. От фирмата извършила проверката посочват още, че те не са имали за задача да установят дали има действителни нарушения на сигурността на системата. Но в процеса на работа са забелязани следи от потенциално злонамерена дейност спрямо системата на 4 октомври 2016 г.

Според одитиращите уязвимостите представляват риск, като експлоатирането на част от тях би могло, при наличието на допълнителни предпоставки, в това число и предварително осигурен достъп, да доведе до неоторизирани промени в резултатите от разпределението на дела.

На ВСС са били дадени конкретни препоръки за отстраняване на проблемите в сигурността на системата.

Съдебният съвет вече реши да прекрати договора с фирмата, поддържала системата за разпределение на делата.


Публикувано на 24.04.2020 г. 21:50 ч.

Източник: DARIK NEWS

Още по темата: