INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Великобритания спасява бизнеса с 80% от разходите за заплати

Още в началото на извънредното положение британското правителството обяви пакет от 10 мерки за подпомагане публичните услуги, хората и бизнеса през периодa на кризата, причинена от COVID-19.

Великобритания вече десет дни е в пълна блокада, но на 4 април бе регистриран най-големият брой на жертвите за ден от началото на пандемията от новия коронавирус. Прогнозата на агенция Fitch е за спад на БВП на Обединеното кралство от 3.9% през 2020 година, съобщават от Novini.london

Подробно на всички водещи икономики и британската е притисната до стената. Как обаче Великобритания спасява бизнеса?

Още в началото на извънредното положение британското правителството обяви пакет от 10 мерки за подпомагане публичните услуги, хората и бизнеса през периодa на кризата, причинена от COVID-19.  Запазване на работните места За срок от три месеца, считано от 1 март, действа схемата за подпомагане бизнеса и запазване на работните места. Тя е предназначена да подпомага работодателите, чиито операции са силно засегнати от коронавируса.

Работодателите могат да получат от държавата подпомагане, равна на 80% от разходите им за заплати на служителите, които са в отпуск. Таванът на финансовата помощ за всеки служител е до 2500 лири месечно. Към държавната помощ са включени и осигурителните вноски, както минималните задължителни пенсионни вноски.

Отделно е пусната и схема за отпускане на кредити, предназначена за фирми, които изпитват затруднения с текущите парични потоци. Правителството подпомага бизнеса и чрез отлагане на плащанията на дължимия ДДС за срок от три месеца.  За самонаетите лица също е предвидена държавна субсидия на стойност 80% декларирания им месечен доход, като таванът отново е 2500 лири на месец. Схемата действа в срок от три месеца, но ако е необходимо, може да бъде удължена.  

Малките фирми с под 250 служители щe ползват също подпомагане под формата на изплащане на болнични на служители, заразени с COVID-19. Предстои и обявяването на данъчни облекчения за хотелиери, ресторантьори, търговци на дребно. За наемодателите пък е предвидена схема за изплащане на държавна помощ, която може да достигне до 25000 лири на имот. 

Достъп до кредитиране  Британското правителство обяви също така, че ще издаде 80% гаранция по кредити в размер до 25 млн. лири, предназначени за едрия бизнес – фирми с годишен оборот между 45 и 500 млн. лири. Това дава увереност на банките да отпускат заеми на много повече предприятия, които са засегнати от коронавируса. Заемите ще се предлагат при пазарни лихвени проценти. От банките все пак се изисква да извършват обичайните си проверки за кредитен риск. Тази схема позволява на кредиторите конкретно да подпомагат предприятия, които са били жизнеспособни преди избухването на COVID-19, но сега са изправени пред значителни затруднения с паричния поток и без кредитиране бизнесът им ще бъде нежизнеспособен в краткосрочен план.


Публикувано на 06.04.2020 г. 17:31 ч.

Автор: Блиц

Още по темата: