INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Община Варна осигурява безплатна психологическа помощ за хора в риск

Община Варна осигурява безплатна психологическа помощ на хора в риск.  Тя е под формата на кризисна интервенция или психотерапевтично консултиране по телефона и/или през интернет и е насочена към пълнолетни варненци, които са в риск от емоционален, социален или поведенчески срив във връзка с  Covid-19.

Услугите са напълно безплатни за нуждаещите се лица. Дейностите се финансират от бюджета на дирекция „Превенции“ и ще се изпълняват от членове на Дружеството по Позитивна психотерапия в България. 

За повече информация и записване желаещите могат да се обърнат към:
проф. д-р Иванка Бончева, д.пс. – тел:.: +359 887 722 581, e-mail: ibontcheva@yahoo.com
Тодор Тодоров – тел.: +359 889 030 332, e-mail: positum@abv.bg 
Гергана Иванова – тел:  +359 899 707 394, e-mail:  ivanova_azimuth@abv.bg
Галина Минчева –  тел:  +359 889 203 142, e-mail:  gal_grozeva@abv.bg 


Публикувано на 08.05.2020 г. 22:00 ч.

Още по темата: