INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Удължиха забраната за провеждане на спортни мероприятия.

Забраняват се и всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици.

Удължава се срокът на забраната за провеждане на спортни мероприятия до 13.05.2020 г. заради коронавируса. Това става със заповед на министъра на младежта и спорта Красен Кралев.

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на България се преустановява до 13.05.2020 г. провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).

Преустановени са и всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

Заповедта на министър Красен Кралев е издадена във връзка със Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. на министъра на здравеопазването и ще бъде съобщена на всички лицензирани спортни организации и техните членове.


Публикувано на 11.04.2020 г. 15:54 ч.

Източник: nova.bg

Още по темата: