INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

ТЕЦ „Бобов дол“ спира да гори отпадъци

Това декларират от централата в писмо до Иван Гешев.

ТЕЦ „Бобов дол“ декларира с писмо до главния прокурор Иван Гешев намерение да спре горенето на нерегламентирани отпадъци. Това става след проверка, възложена от Върховната административна прокуратура (ВАП) на министъра на околната среда и водите, съобщават от прокуратурата. 

Проверката се наложи заради голямата обществена значимост на проблема, свързан със замърсяването на околната среда от дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ и възможните неблагоприятни последици за здравето на хората, живеещи в населените места в близост до съоръженията.

В получения във ВАП доклад се казва, че със заповед на екоминистъра, експерти от РИОСВ – Перник, РИОСВ – Враца, РИОСВ – София и РИОСВ – Стара Загора са извършили комплексна проверка на дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, включваща изпълнение на условията по комплексни разрешителни за горивна инсталация за производство на електрическа енергия и депо за неопасни отпадъци, както и всички нормативни изисквания за съвместно изгаряне на отпадъци.

Установени били нарушения и неизпълнения от страна на оператора на основни задължения в областта на екологичното законодателство: несъответствие с изискванията на автоматичната система за преустановяване подаването на отпадъци при превишения на нормите за допустими емисии; липса на охарактеризиране на определени отпадъци, образувани от дейността на дружеството, а за останалите отпадъци – липсващи съгласувани планове за тяхното пробовземане и изпитване. Констатирано било и неправомерно отвеждане на отпадъчни газове в нормален режим на работа през комин, използваем единствено при преходни режими на работа на инсталацията или при авария на сероочистваща инсталация. 

В доклада се сочи още, че е издадена принудителна административна мярка за спиране на дейностите по съвместно изгаряне на биомаса и отпадъци със срок на действие до отстраняване на несъответствията с условията в комплексните разрешителни и нормативните изисквания.

Същевременно Иван Гешев е получил писмо от изпълнителния директор на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, в което ръководителят на централата изразява намерение да се спре горенето на отпадъци и в кратки срокове да се предприемат действия от страна на дружеството за промяна на комплексното  разрешително в частта използване на горива и да премахне РДФ горивото като част от използваната горивна база, за което се е обърнал и към МОСВ и РИОСВ – Перник.


Публикувано на 27.04.2020 г. 17:45 ч.

Източник: NOVA

Още по темата: