INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Средните доходи у нас с ръст от 6.2% през 2020 г. Разходите – без промяна

През 2020 г. средният годишнен общ доход на лице от домакинството е 7002 лв., като бележи ръст от 6.2% спрямо предходната година. За последните десет години общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1.9 пъти, показват данните на Националния статистически институт.

Реалните доходи на домакинствата (коригирани с темповете на инфлация) нарастват с 4.4% през 2020 г. в сравнение с 2019 г., а спрямо 2011 г. – със 165.9%.

Доходът на българските домакинства от работна заплата през 2020 г. е 3927 лв. на човек и се увеличава с 5.3% спрямо 2019 г. Нарастването му в сравнение с 2011 г. е два пъти. Този от пенсии за последната година е 2018 лева, като нарастват с 12% спрямо 2019 г. и със 77% в сравнение с 2011 година.

Доходите от самостоятелна заетост през 2020 г. са 434 лв. и се увеличават с 3.1% спрямо 2019 г., а спрямо 2011 г. – с 50.7%.

Доходът от трудова дейност извън работната заплата за последната година е 46 лв. и намалява спрямо 2019 г. със 17.9%, а в сравнение с 2011 г. – с 8%.

Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2020 г. са 204 лева. Те нарастват с 5.2% спрямо 2019 г. и с 63.2% спрямо 2011 година.

През 2020 г. българските домакинства са изразходвали 6 220 лв. средно на лице, което е почти без промяна в сравнение с 2019 година. За периода 2011 – 2020 г. разходите на домакинствата се увеличават 1.8 пъти.

Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 84% през 2011 г. на 81.3% през 2020 година.

Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки през 2020 г. са 1872 лв., или с 2.1% повече спрямо 2019 г. и с 48.0% повече в сравнение с 2011 година.

Разходите за облекло и обувки през 2020 г. са 188 лева. В сравнение с предходната година те намаляват с 6.9%, а спрямо 2011 г. нарастват 1.8 пъти.

Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и оддържане на дома), за последната година са 1121 лева. В сравнение с 2019 г. те нарастват с 5.1%, а спрямо 2011 г. – с 90.3%.

За здравеопазване през 2020 г. cа изразходвани 388 лв. – с 0.5% повече от 2019 г. и два пъти повече спрямо 2011 година.

За транспорт и съобщения през 2020 г. са похарчени 700 лв., което е с 4.1% по-малко от 2019 г. и 1.9 пъти повече спрямо 2011 година.

Разходите за свободно време, културен отдих и образование през 2020 г. са 250 лева. В сравнение с 2019 г. те намаляват с 22.4%, а спрямо 2011 г. се увеличават 2.1 пъти;

През последната година разходите за данъци и социални осигуровки са в размер на 860 лв. и се увеличават с 4.9% в сравнение с 2019 г., а спрямо 2011 г. нарастват над два пъти.

През 2020 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход е 30.1%, което е с 0.6 процентни пункта повече в сравнение с 2019 г. и с 6.1 процентни пункта по-малко спрямо 2011 година.

0 0 vote
Article Rating

Публикувано на 15.04.2021 г. 12:42 ч.

Източник: Profit.bg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x