INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Съдът прие тройната съдебно-екологична експертиза по делото за добива на природен газ в Добричко

Днес се проведе открито съдебно заседание по адм. дело №1060/2018 г., образувано по жалба на „Русгеоком“ ЕАД – гр. София срещу Решение на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, с което е отказано одобряване на осъществяването на инвестиционно предложение за проучване и добив на природен газ на територията на област Добрич. Съдът изслуша вещите лица от тройната съдебно-екологична експертиза – проф. д-р Н.Ч., доц. д-р Д.Т. и инж. Н.Ст., която бе назначена от съдията – докладчик с въпрос: „Разгледани ли са кумулативните въздействия и направена ли е детайлна сравнима оценка на кумулативното въздействие от изпълнението на всички фази и етапи на инвестиционното предложение, включително и на предвидените за използване технологии?“ и прие експертизата. В заключението на тройната съдебно-екологична експертиза се казва: „Въз основа на направения преглед на предоставената документация, на нормативната уредба и на наличните методически указания, считаме че са разгледани кумулативните въздействия и е направена детайлна сравнима оценка на кумулативното въздействие от изпълнението на всички фази и етапи на инвестиционното предложение, включително и на предвидените за използване технологии.“

Съдът прие представените доказателства за извършените сондажни работи в глинестия пласт, от които стана ясно, че в този интервал ядково сондиране не е извършвано и не е взета ядкова проба. По искане на заинтересована страна, съдът изиска от Министерство на енергетиката ежедневните рапорти за взетите сондажни ядкови проби от въпросния глинест пласт. Постави задача на жалбоподателя да отговори на въпроса, дали се пази, къде и в какво количество материал от пробите. Даде 7-дневен срок на страните за прецизиране на задачи към повторните и нови експертизи, поискани във връзка с оспорването на приетата тройна съдебно-екологична експертиза.

Припомням, че по искане на страните, до днешното съдебно заседание съдът изслуша и прие експертизите на 6 вещи лица – еколог, геолог, хидрогеолог, сондажен инженер, химик и геофизик, по представените от тях екологична и комплексна съдебно-техническа експертиза. Предстои изслушване на вещото лице д-р Д.Т. по здравно-екологичната експертиза, която ще бъде разгледана на на следващото заседание по делото на 19 март 2021 г. от 11.00 ч. Забавянето на своята работа по здравно-екологичната експертиза вещото лице обясни с огромното служебно натоварване, което има на работното си място през последните месеци и пое ангажимента да предостави експертизата си, като краен срок даден му от съда, на 28 февруари 2021 г. Съдът предупреди вещото лице, че това е последен краен срок и при непредоставяне на експертизата, ще бъде глобено и освободено.

Във връзка с обявената епидемична обстановка в страната и Заповед на Министъра на здравеопазването, на основание Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия, приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и Заповед на Председателя на Адм. Съд – Варна, в съдебна зала №1 на откритото заседание присъстваха съдебният състав, вещите лица, прокурора, страните по делото и журналисти. Поради високия обществен интерес към делото, с разпореждане на Председателя на съда – съдия Елена Янакиева, на заинтересовани граждани бе дадена възможност да наблюдават паралелно заседанието по делото на живо излъчване с екран и звук в зала №3 в съда.

0 0 vote
Article Rating

Публикувано на 15.01.2021 г. 20:08 ч.

Източник:varna24

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x