INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Пробното онлайн преброяване на населението приключи

Приключи пробното електронно преброяване на населението и жилищния фонд в България. То започна в 0.00 часа на 20 април и продължи до 24.00 часа на 30 април.

За единадесетте дни, в които Информационна система „Преброяване 2021“ беше отворена за граждани, се регистрираха 5806 лица. От тях 3086 са жени, а 2720 – мъже. С личен номер на чужденец се регистрираха и 21 чужди граждани, живеещи обичайно в България. Най-активни при регистрацията бяха хората във възрастовата група 30 – 49 години.

Преброени са общо 4381 домакинства и 10284 лица в 390 населени места.

Най-много са преброените в големите градове – София – 6510 души, Варна – 764 души, и Пловдив – 561 души.

Сред преброилите се преобладават жените – 5334, докато мъжете са 4950.

Най-много са преброени във възрастовата група между 40 и 49 години, следвани от тези между 50 и 59 години. Най-малко са преброените лица на възраст над 70 и тези между 20 и 29 години.

За периода на преброяването на телефона в Колцентъра е било отговорено на 192 запитвания, а на имейлите на НСИ са получени близо 50 писма с въпроси и препоръки. Много хора се възползваха от възможността, след като се преброят да изкажат мнението си и на страницата на НСИ във фейсбук.

Екипът на НСИ ще анализира всички коментари, препоръки и предложения и ще ги използва за усъвършенстване на картата и информационната система за предстоящото Преброяване 2021, което ще се проведе през януари следващата година.

От НСИ благодариха на всички, които попълниха електронната преброителна карта и са изпратили мнението си за нея. Те апелират също, всички да се включат в преброяване 2021.

„Преброяване 2021 предстои. Включи се, защото си важен!“


Публикувано на 01.05.2020 г. 12:40 ч.

Автор:М.Йовчева

Още по темата: