INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Община Варна осигурява топъл обяд на хора в затруднено положение

За 250 души ще бъде осигурен топъл обяд, съобщават от дирекция „Социални дейности“ към Община Варна. Увеличеният капацитет стана възможен благодарение на спечелено финансиране по програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020“ с договор с Агенцията за социално подпомагане.

Срокът на проекта е от 4-ти май до 19-ти юни. Общият размер на средствата е 23 925 лв.

Планираните дейности са свързани с приготвяне и доставка на топъл обяд по домовете на лица с ниски доходи под линията на бедност, които са поставени под карантина или са с трайни увреждания, или са на възраст над 65 години и живеят сами и нямат близки.

Храната се приготвя от квалифициран персонал при спазване на санитарно-хигиенните изисквания и необходимите противоепидемични мерки и отговаря на критериите за балансирано хранене.


Публикувано на 12.05.2020 г. 15:23 ч.

Още по темата: