INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Община Варна кандидатства за нови социални услуги за над 1100 души

Община Варна подготвя две проектни предложения за нови социални услуги в подкрепа на гражданите във връзка с пандемията COVID-19.

Първото е по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“. Чрез него могат да бъдат обхванати 250 души – хора с ниски доходи, под линията на бедност, които са поставени под карантина, или са с трайни увреждания, или са на възраст над 65 години и живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях. Те ще получават топла храна ежедневно през работните дни от седмицата в периода от 1-ви май до 19-ти юни.

Второто проектно предложение “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ е  в подкрепа на възрасти хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания и техните семейства, както и към хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от почасови услуги. По проекта могат да бъдат обхванати около 900 души. Ще се финансират дейности по подбор и наемане на персонал, който да доставя храна и продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги със средства на потребителите. Финансово обезпечени ще бъде също транспорта, личните предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.

Информация за хората, нуждаещи се от незабавна подкрепа, може да бъде подавана на телефоните към дирекция „Социални дейности“ в Община Варна: 052 820 115; 052 820 172; 052 820 544 и 052 820 196. 


Публикувано на 11.04.2020 г. 07:43 ч.

Още по темата: