INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Община Варна е в готовност да подпомогне финансово общинските болници

Община Варна е в готовност да подпомогне финансово общинските лечебни заведения.

Това стана ясно на онлайн заседание на ПК „Здравеопазване“ към местния парламент, на което бяха обсъдени проблемите пред общинските болници и ДКЦ в условията на пандемия.

Управителите на здравните заведения споделиха, че след обявяването на извънредното положение и въведения противоепидемичен режим се наблюдава голям спад в лечебната дейност. Потокът от пациенти е намалял драстично, в резултат на което и приходите са спаднали. Повечето болници и ДКЦ-та отчитат между 38 и 42 на сто по-малко постъпления. Същевременно има значителен ръст на разходите за дезинфектанти и предпазни средства.

Ситуацията през април е още по-сериозна, заявиха управителите на лечебните заведения и не скриха тревогата си за финансовото състояние през следващите месеци. По думите им въпреки възобновяването на плановите операции пациентите продължават да избягват посещението при лекар.

Членовете на здравната комисия поискаха до 30 април 2020 г. включително всеки един от ръководителите на лечебните заведения да представи детайлна справка по пера и да посочи какъв е недостигът на средства за месеците март и април. На тази база и с оглед възможностите на бюджета ресорните комисии, а след това и Общинският съвет, ще вземат решение как да бъдат подпомогнати деветте лечебни заведения, изцяло собственост на Община Варна, и МБАЛ „Св. Анна“, която има общинско участие в капитала.

Единият от вариантите е общината да отпусне на болниците и ДКЦ-та целеви заеми, които да са с годишна лихва от около 1% и 2-годишен срок за погасяване при едногодишен гратисен период. В този случай ще може да се вземе бързо решение с оглед спешността на ситуацията, без да е необходима актуализация на бюджета. Друг вариант е предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, която обаче изисква преразглеждане на параметрите на общинския бюджет, бе изтъкнато на днешното заседание.


Публикувано на 27.04.2020 г. 21:55 ч.

Източник: NOVA VARNA

Още по темата: