INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Обсъждат професионалните паралелки при приема в VIII клас в общинските средни училища

а предстоящата 2022/2023 учебна година е предвидено делът на учениците, обучаващи се в професионални паралелки, да е 61,24 % от целия прием в VIII клас.

В тази връзка са проведени срещи с директори на средни училища, в които има разкрити паралелки със специалности от професии, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“. Срещите се провеждат и в съответствие с Правилата за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища за учебната 2022/2023 година.

Община Варна има готовност за подкрепа на инициативи за създаване и развитие на партньорства между бизнеса и образованието, за провеждане на ученически практики, въвеждането на научни подходи и иновации в професионалното образование и обучение, за търсения в краткосрочен план на решения за постигане на баланс между търсенето и предлагането на работна сила с определена квалификация на пазара на труда. По време на срещите се стигна до решения за промяна на вече съществуващи професии с такива от професионално направление „Компютърни науки“.

В СУ „Пейо Яворов“ изучаваният досега профил „Предприемачески“ да се замени с „Компютърни науки“, специалност „Приложно програмиране“, а в VII СУ „Найден Геров“ – специалността „Компютърна анимация“ да бъде заменена с „Приложно програмиране“.

Обсъдени бяха съществуващите специалности „Съдебна администрация“ в СУХНИ „Епископ Константин Преславски“ и „Помощник възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“ в СУ „Неофит Бозвели“, както и възможностите на учениците за стаж и реализация на пазара на труда. Община Варна поема ангажимента за осигуряване на стаж в общински детски градини за помощник-възпитателите.

0 0 votes
Article Rating

Публикувано на 23.12.2021 г. 20:49 ч.

Още по темата:

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x