INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Наръчник на социалния предприемач ще помага на младежи в избора им на професия

Наръчник на социалния предприемач ще помага на младежи в избора им на професия.

Причината е, че младите хора ще бъдат едни от най-засегнатите на трудовия пазар в следствие икономическата криза от световната пандемия с COVID-19.

За младежите сега ще е още-по трудно намиране на първо работно място, поради липса на достатъчен трудов опит и  допълнителни специфични компетенции.

Наръчника  разглежда стъпка по-стъпка от каква подготовка се нуждае един млад човек  за да стане успешен социален предприемач, каква е неговата мотивация и как може да оцени сам осъществимостта на бизнес идеята си.

Създателите на наръчника се надяват, че той ще помогне на  много младежи да създадат и подсигурят собственото си работно място, както и да ги  насърчи в икономически и социален аспект, давайки им тласък да отключат своя капацитет за творчество и новаторство.

Наръчник на социалния предприемач е изработен в рамките на Младежка инициатива „Социално предприемачество, равнопоставеност и заетост“, която се реализира от Сдружение „Моят град“ с финансовата подкрепа на Община Варна, Дирекция „Образование и младежки дейности“ съгласно  Договор – Д20000331ВН/16.03.2020 г .


Публикувано на 04.05.2020 г. 12:28 ч.

Наръчника можете да разгледате тук: Социално предприемачество, равнопоставеност, заетост

Още по темата: