INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Над 50% спад на пътуванията през март

През март 2020 г. е регистриран срив на пътуванията на български граждани в чужбина и посещенията на чужденци в България, който се дължи на преустановяването на международните полети и затварянето на сухопътните граници поради разпространението в световен мащаб на коронавируса COVID-19. Това показват данните на НСИ.

Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2020 г. са 230.7 хил., или с 51.8% под регистрираните през март 2019 година. Регистриран е спад в пътуванията към всички наблюдавани страни, като най-значителен е към: Италия – с 96.3%, Испания – със 79.9%, Сърбия – с 55.9%, Германия – с 55.4%, Обединеното кралство – с 53.1%, Гърция – с 53.0%, Република Северна Македония – с 52.0%, и други. В сравнение с март 2019 г. намаляват пътуванията по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ – с 64.9%, „служебна“ – с 52.1%, и „други“ – с 44.0%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през март 2020 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 51.4%, следват пътуванията със служебна цел – 30.1%, и с цел почивка и екскурзия – 18.5%.

През март 2020 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 71.1 хил., Гърция – 34.0 хил., Румъния – 20.5 хил., Сърбия – 19.1 хил., Република Северна Македония – 13.1 хил., Германия – 10.9 хил., Австрия – 8.4 хил., Франция – 8.3 хил., Обединеното кралство – 6.6 хил., Белгия – 5.9 хиляди.

През март 2020 г. посещенията на чужденци в България са 312.8 хил., или с 43.7% по-малко в сравнение с март 2019 година. Намаление е регистрирано при пътуванията по всички наблюдавани цели: „почивка и екскурзия“ – с 60.7%, „служебна“ – с 45.9%, и „други“ (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – с 26.6%. Транзитните преминавания през страната са 34.7% (108.5 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през март 2020 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 49.7%, или с 42.0% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Регистриран е спад в посещенията на граждани от всички наблюдавани страни, като най-висок е от: Германия – с 55.8%, Франция – с 54.6%, Обединеното кралство – с 45.7%, Гърция – с 36.2%, Румъния – с 34.6%, и други.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ 1 намаляват с 42.2%, като най-голямо е намалението на посещенията на граждани от Република Северна Македония – с 55.8%.

През март 2020 г. преобладава делът на посещенията с други цели – 53.6%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 27.1%, и със служебна цел – 19.3%.

Най-много посещения в България през март 2020 г. са реализирали гражданите от: Турция – 62.5 хил., Румъния – 54.5 хил., Гърция – 49.6 хил., Сърбия – 26.3 хил., Република Северна Македония – 21.8 хил., Обединеното кралство – 15.2 хил., Украйна – 11.8 хил., Полша


Публикувано на 30.04.2020 г. 12:59 ч.

Иззточник:inews

Още по темата: