INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Над 17,4 млрд. лв. са активите на пенсионните фондове в края на 2020 г.

В края на 2020 г. балансовата стойност на активите на пенсионните фондове достига 17,4 млрд. лв., а инвестициите – 15,977 млрд. лв. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес.

В НСИ отчет за дейността си през 2020 г. са представили 28 лицензирани пенсионни фонда, от които 18 по задължителното пенсионно осигуряване (9 универсални и 9 професионални) и 10 доброволни.

За миналата година дейност у нас са развивали 9 пенсионноосигурителни дружества с балансова стойност на активите към 31 декември от 469 млн. лева.

Приходите от дейността на тези дружества достигат 217 млн. лв., а реализираната печалба е в размер на 56 млн. лева.

Общият брой на осигурените лица в пенсионните фондове в края на миналата година е 4,814 млн., а брутните постъпления от осигурителни вноски – 1,762 млрд. лева.
В НСИ годишен отчет за дейността си през 2020 г. са представили 49 лицензирани застрахователя с балансова стойност на активите към края на годината от 7,701 млрд. лв. и реализиран оборот от 3,017 млрд. лева (оборотът включва брутните начислени премии през отчетната година).

Според данните застрахователите отчитат положителен финансов резултат от дейността си през 2020 г. в размер на 179 млн. лева. В животозастраховането е реализирана печалба от 27 млн. лв., а в „Друго застраховане, без животозастраховане“ – 152 млн. лева.256 специализирани инвестиционни предприятия (инвестиционни дружества, инвестиционни посредници, управляващи дружества, договорни фондове, акционерни дружества със специална инвестиционна цел, национални инвестиционни фондове и алтернативни инвестиционни фондове) са се отчели пред НСИ.

Общата балансова стойност на активите към края на миналата година е 9,451 млрд. лв. Получените чужди активи (ценни книжа и парични средства на клиенти) са в размер на 5,567 млрд. лв.

Финансовите приходи на специализираните инвестиционни предприятия през 2020 г. възлизат на 1,986 млрд. лв., а финансовият резултат за годината е печалба от 34 млн. лева.

По предварителни данни сдруженията и фондациите, представили годишен отчет за дейността си през 2020 г. в НСИ, са 9558. Балансовата стойност на активите им към края декември е в размер на 1,302 млрд. лв. Приходите от нестопанска дейност на тези предприятия през 2020 г. са 666 млн. лв., а приходите от регламентирана дейност – 640 млн. лева.

0 0 vote
Article Rating

Публикувано на 31.08.2021 г. 13:29 ч.

Източник: Investitor.bg

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x