INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

КПКОНПИ отчита дейността си за първите 6 месеца

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ е поискала отнемане на незаконно имущество за над 397 млн. лв. през първите шест месеца на 2021 г. Това сочи приетият отчет за първите шест месеца от годината по направления превенция на корупцията, публичен регистър, конфликт на интереси, противодействие на корупцията, отнемане на незаконно придобито имущество, управление на обезпеченото и отнетото имущество и международна дейност, съобщиха от комисията.

Били са приети 1 931 решения на КПКОНПИ. Внесени са били 111 искания за налагане на обезпечителни мерки, като цената на исковете е 67 474 750,30 лв., с предложено за обезпечение имущество за 20 447 570,75 лв. В окръжни съдилища в страната са били внесени искове за отнемане на незаконно придобито имущество за общо 397 566 618,94 лв.

Влезли в сила за отчетния период са 17 съдебни решения, с които е постановено отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна и незаконна дейност, на обща стойност 3 844 188,24 лв. Според данните в комисията са постъпили 121 сигнали за конфликт на интереси, от които са образувани 46 производства. Останалите или са прекратени поради липса на основания, или са обединени с вече съществуващи производства. За периода са били наложени финансови санкции след установен конфликт на интереси за 268 650, 35 лв.

На КПКОНПИ са били докладвани 533 висши публични длъжности, които не са подали декларации за имущество и интереси или са ги подали извън установените срокове. За 243 от тях е било взето решение за извършване на проверка за установяване на незаконно придобито имущество. За останалите е установено, че закъснението се дължи на обективна невъзможност свързани със здравословно състояние или пандемичната обстановка, свързана с COVID-19. Съставени са били 100 акта за административни нарушения, издадени са 51 наказателни постановления, а в 14 от случаите е заплатена глоба в общ размер на 21 000 лв.

От дирекция „Противодействие на корупцията“ са били извършени 256 прокурорски проверки, възложени по реда на Закона за съдебната власт. Приключила е работата по 165 преписки и резултатите са докладвани на съответните прокуратури. За шестмесечието са били извършени 273 броя издирвания в цялата страна, във връзка с предотвратяване, разкриване и противодействие на корупционни престъпления от лица, заемащи висши публични длъжности. Резултатите от работата по 467 сигнала са били изпратени по компетентните органи.

0 0 votes
Article Rating

Публикувано на 28.07.2021 г. 14:36 ч.

Още по темата:

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x