INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Кметът на общ.Бяла подписа договор за безвъзмездна финансова помощ

Кметът на Община Бяла инж. Пеньо Ненов подписа договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG14MFOP001-4.014 по Мярка 3 Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености от Стратегията за ВОМР на МИРГ Български черноморски сговор Бяла – Долни Чифлик-Аврен. Безвъзмездната помощ е в размер на 350 000 лв. и се финансира от Европейския фонд за морско дело и рибарство, чрез Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 и националния бюджет. Договорът за проекта бе връчен официално от Анастас Трендафилов – председател на управителния съвет на МИРГ.

Проектното предложение предвижда изграждане на парк в град Бяла и детски площадки в селата Горица, Господиново и Дюлино. Паркът в Бяла ще бъде изграден с комбинирана детска площадка с обособени зони за деца от 0 до 3 години и от 3 до 12 години, оборудвани с люлки, пързалки и клатушки за съответните възрасти. Предвижда се изграждане на LED осветление и алейна структура, затревяване и засаждане на дървета и храсти.
Детските площадки в селата също ще бъдат оборудвани с люлки, пързалки, пейки, игра на дама. В проекта се придвижва поставяне на ограда с подходяща височина.

Всички съоръжения ще бъдат на морска тематика във форми на корабче, риби и други морски обитатели. Детските площадки ще бъдат с осигурен достъп за ползватели в неравностойно положение.
Проектът ще подобри средата на живот в общината и ще подобри условията за морски туризъм. Чрез инвестициите в обществени зони за отдих и спорт ще се подобри околната среда на територията на общината. Подобряването на околната среда на територията на общината е от важно значение за посещаемостта и от гости и туристи. Реализирането на проектното предложение ще стимулира желание сред младите хора и децата да спортуват и развиват различни видове спортни умения. Проектът ще осигури възможност за спорт и отдих в свободното време на жителите, гостите и туристите на Община Бяла.
След реализирането на проекта ще се постигне чиста и приветлива визия на региона и ще се подобри средата на живот на територията на община Бяла.


Публикувано на 17.04.2020 г. 16:00 ч.

Източник: Byala

Още по темата: