INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

КФН наложи временна забрана на търговото за „Марицатекс“

Комисията за финансов надзор (КФН) издаде временна забрана на търговото предложение от „Индустриален холдниг – Доверие“ АД за закупуване на 46 674 броя акции от капитала на производителя на текстил „Марицатекс“ АД, гр. Пловдив, от останалите акционери на дружеството, съобщава регулаторът на сайта си.

Решението е взето на заседание на КФН на 7 декември.

„Индустриален холдинг – Доверие“, който притежава пряко 422 247 акции, или 90,05% от гласовете в общото събрание на акционерите на „Марицатекс“ АД, предложи да изкупи останалите акции при цена от 0,65 лева на брой ценна книга през ноември. Предложителят ще финансира покупката с 30,3 хил. лева собствени средства.

Според мажоритарния акционер средната претеглена пазарна цена на акциите на „Марицатекс“ за последните шест месеца е 0,50 лв., като липсва активна търговия – среднодневният обем търгувани акции на дружеството за периода е под 0,01%.

Плановете са „Марицатекс“ да бъде отписано като публично дружество, без да променя предмета на дейност и броя на заетите три години след осъществяването на сделката.

КФН иска от „Индустриален холдинг – Доверие“ да посочи в обосновката си броя на притежаваните от „Доверие – обединен холдинг“ АД гласове в общото събрание на акционерите на „Индустриален холдинг – Доверие“ АД.

Регулаторът иска и информация за намеренията на търговия предложител относно преобразуване или прекратяване на „Марицатекс“ АД, а ако няма такива намерения, следва да се направи изрично изявление в този смисъл.

Относно предложената цена на акция Комисията подчертава, че „Индустриален холдинг – Доверие“ не е отразил новите обстоятелства в развитието на „Марицатекс“ – това, че дружеството ще отдава под наем и продава наличните си имоти, както и че производствените халета са разрушени, за да се строи на терените.

КФН има забележки и към прилагането на метода „Дисконтирани парични потоци“. „Доколкото „Марицатекс“ АД е прекратило производствената си дейност, следва да бъде извършен обективен преглед на наличните машини и оборудване, които не се ползват от дружеството. Съответно тези активи следва да се считат за неоперативни и като такива да бъдат добавени при прилагането на метода“, посочва Комисията в решението си за временната забрана на търговото предложение.

„В случай, че бъдат предвидени разходи във връзка с предвиденото строителство на територията на „Марицатекс“ АД, съответно тези разходи следва да бъдат надлежно обосновани и съобразени с нивата на съответстващите им прогнозни приходи“, допълва се в решението.

0 0 votes
Article Rating

Публикувано на 08.12.2021 г. 13:41 ч.

Източник:  Investor.bg

Още по темата:

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x