INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

КЕВР утвърди нова по-ниска цена на газа за август

Намалението е с малко над 2% спрямо цената за предходния месец.

Gas cooking fire from close up

Цената на природния газ е по-ниска от днес. Комисията за енергийно и водно регулиране намали с 2,25% цената на синьото гориво в сравнение с юли. Така стойността за един мегават час без ДДС, акциз и такси поевтинява с 43 стотинки.

Решението беше взето на закрито заседание след подаденото от „Булгаргаз“ заявление за утвърждаване на цената на природния газ за август.  Окончателното решение е прието в съответствие с променените условия на договора между „Булгаргаз“ и „Газпром експорт“.

В приетото от  Комисията решение е отчетена предложената на 1 август от „Булгаргаз“ актуализирана цена на природния газ, в която е отразена постъпилата информация за пазарните индекси на европейските газови хъбове към 31 юли и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за юли 2020 г. на Европейската централна банка.

С решението на Комисията утвърдената цена на природния газ от 1 август 2020 г. е в размер на 18,67 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с цената за предходния месец юли 2020 г. в размер на 19.10 лв./MWh.

В утвърдената цена на природния газ от 18,67 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ и компонента за компенсиране на разходи,  покриваща разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора между „Булгаргаз“ и „Газпром експорт“ и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния природен газ. Правомощията на КЕВР са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик „Булгаргаз“ отговаря на изискванията  за регулиране на цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества. При определянето на очакваните доставни цени във връзка с образуването на цената на вход на газопреносни мрежи съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ са отчетени общото количество природен газ за месец август 2020 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори.

0 0 vote
Article Rating

Публикувано на 01.08.2020 г. 15:19 ч.

Редактор: Златин Михайлов

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x