INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Късометражни филми променят гледната точка към насилието над млади момичета

На 30 ноември 2021 г. в конферентната зала на Регионален телевизионен център-Варна към БНТ се проведе информационно събитие, представящо целите и предстоящите дейности по проект „НЕ значи не!“.


Проектът се реализира от Сдружение „Дебют“ в партньорство със Сдружение „Моят град“ и има за цел да създаде предпоставки за изграждане на нови политики за първична превенция на насилие над момичета (14-18г.), чрез популяризиране на широтата на проблема и въвличане на всички заинтересовани страни (младежи, родители, учители, институции, граждани).


Лични истории пресъздадени в късометражни филми ще променят гледната точка към сексуалните посегателства над момичета сред самите тийнейджъри.

Една от най-широко разпространените форми на насилие, основано на пола е сексуалното насилие над момичета м/у 14 и 18 г., но за нея не се говори достатъчно и понастоящем липсват програми за първична превенция, залегнали в образованието.


Проектът ще помогне да се подложи на преоценка нормализацията на това насилие. Към настоящия момент отсъстват както програми за превенция, така и активна гражданска намеса за адресиране на проблема.

Проектът ще стартира с Конкурс „Истории на срама“ за събиране на лични истории от младежи, свързани със сексуално насилие над момичета. Личните истории ще бъдат основа за сценариите за кратки филми, които ще се споделят в социалните мрежи.


Жури от експерти от БНТ-2 ще селектира историите на тийнейджърите, а „Младежка академия“ ще помогне на 20 младежи от Варна да получат умения в заснимането, монтажа и режисурата на късометражни филми по действителен случай.

Проектът „НЕ значи не“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 147 150 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта ”Не значи НЕ” е изграждане на нови политики за първична превенция на сексуалното насилие над момичета (14-18 г.). www.activecitizensfund.bg

Проектът е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Моят град и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

5 1 vote
Article Rating

Публикувано на 30.11.2021 г. 23:36 ч.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x