INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Каракачанов иска забрана на вноса на плодове и зеленчуци

Целта на министъра е да се подкрепи земеделската продукция у нас

Четири спешни мерки за подпомагане на част от българския земеделски сектор внесе в Министерския съвет вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Предложенията са изработени след разговори с производители на плодове, зеленчуци, маслодайна роза и др. и със специалния принос на аграрния експерт и производител Красимир Кумчев.

Каракачанов предлага забрана за внос на чужди продукти в сезона до изчерпване на българската продукция, безпрепятствено придвижване на работниците до обработваемите земи, достъп на хората със земеделска земи до тях, разширяване на мярката 60/40.

Каракачанов отправя предложение към здравния министър Кирил Ананиев да внесе промени в издадените заповеди за извънредното положение, с което да бъде осигурен безпрепятствен достъп на транспортните средства, превозващи сезонни земеделски работници до обработваемите селскостопански площи. Транспортните средства да бъдат дезинфекцирани от населените места, от които тръгват, а работодателите да осигурят лични предпазни средства – ръкавици и маски. Промените да влязат в сила от 15 април 2020 г.

Водачите на транспортните средства със сезонни работници да се легитимират със служебни бележки, съдържащи маршрута и списък на пътниците, издадени от юридически лица със съответния предмет на дейност или от регистрирани земеделски стопани, се казва още в предложението на Каракачанов.

Министърът на здравеопазването да внесе промени в издадените заповеди за извънредното положение, с които да се осигури безпрепятствен достъп на хората, притежаващи и обработващи дворни места до тях с цел насърчаване на производството на плодове и зеленчуци за лично ползване, искат от ВМРО.

Пропускът през контролно-пропускателните пунктове да става със служебна бележка, издадена от кметството или общината, в които се намира съответният личен имот – като по този начин може да се контролира маршрутът на придвижване и да се избегнат евентуални злоупотреби, предлагат още те.

Каракачанов се обръща и към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева, за да разшири обхватът на мярката „60 на 40“ в помощ на малкия и средния бизнес. От ВМРО настояват тази мярка изрично да се прилага за сезонните работници от земеделския сектор и срещу предоставяне на трудов договор от страна на работодателя държавата да поема 60% от трудовото възнаграждение на работника, плюс социалните осигуровки.

Другото предложение на министъра на отбраната е МС да задължи министъра на икономиката Емил Караниколов по предложение на земеделското министерство временно да спира вноса и продажбата на плодове и зеленчуци във времето на сезона на прибиране на българските плодове и зеленчуци до тяхното изчерпване на вътрешния пазар.

Целта на промените е да подпомогне засаждането, отглеждането и прибирането на земеделската продукция, осигуряваща прехраната на българското население в условията на обявената пандемия от COVID-19.


Публикувано на 10.04.2020 г. 10:41 ч.

Източник: NOVA

Още по темата: