INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Асоциация иска ускорен внос на лекарства от ЕС

82 сигнала са подадени от пациенти на онлайн платформата за сигнали за липси и недостиг на лекарства от 13 март до 27 април. С тях общият им брой вече е 922 от началото на функционирането на системата, съобщават от Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства.

81% от сигналите са подадени заради неразрешените у нас и дерегистрираните продукти. 32% от тях са за препарати в процес на клинични проучвания при лечение на коронавирус. Останалите обаче са терапии при хронични заболявания. Тези лекарства до момента са били купувани от съседни държави от самите пациенти, тъй като лекарствата или не са регистрирани у нас, или са били, но са изтеглени и заличени от българския пазар. 27 са сигналите за лекарства за лупус и ревматоиден артрит. С по-малък брой сигнали са неразрешени за употреба в България продукти за епилепсия, хормонозаместващи лекарства и др.

12% от пациентите пишат в платформата за лекарство за рак на гърдата с временно преустановен внос от февруари тази година. От БАРПТЛ посочват, че те са напълно обслужени, тъй като от 18 февруари има непрекъснат паралелен внос на същия продукт от Европа. От Асоциацията съобщават, че реакцията на крайните потребители в периода на извънредното положение показва затруднения от придържане към терапия с дерегистрирани и неразрешени продукти.

Този резултат потвърждава предложението на БАРПТЛ за промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и на Наредба 10 от 17.11.2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Наредба 10 е приложима само за пациентите, приети в болница. Решението според Асоциацията е в приемането на текстове в ЗЛПХМ, които позволяват вноса на лекарствени продукти, регистрирани в Европейския съюз и разширяване на режима на Наредба 10 с внос на нерегистрирани, но предписвани от лекарите у нас лекарства за амбулаторно лечение. Възможностите за лечение с нерегистрирани и изтеглени от пазара продукти ще улесни достъпа до терапия за много пациенти с предписано домашно лечение след изписване от лечебно заведение и под наблюдението на лекуващите си специалисти, смятат от Асоциацията.

От БАРПТЛ призовават за промени за внос на лекарства с регистрация в ЕС, насърчаване на бързите вътреобщностни доставки, ускорени срокове и по-ефективни процедури за паралелен внос.

Платформата за пациентски сигнали е с онлайн адрес www.parallel-trade-development.org и се поддържа от Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства в партньорство с Федерация Български пациентски форум. Горещата линия функционира денонощно с цел улесняване на достъпа на пациентите до терапия.


Публикувано на 27.04.2020 г. 10:50 ч.

Източник: News

Още по темата: