INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Икономиката ни вече потъва, излязоха първи официални данни

Някои от секторите в икономиката на страната ни спадат с двуцифрени числа. Това важи най-вече за търговията и строителството в страната. Индустриалното производство също бележи сериозен спад.

Още в началото на март, въвеждането на извънредно положение в страната ни и липсата на почти всякакво движение при пазара на имоти, регистрирано след средата на месеца, станаха водеща причина за срив в обемите на продукцията в строителството.

Още в края на миналата година се забелязваше и лек спад при индустриалното производство. С напредването на извънредната обстановка у нас обаче, този процес се засили и задълбочи със сериозни темпове. Резултатът е сериозен спад при промишлеността. Сериозен спад се забелязва и при търговията на дребно. Единственото изключение от статистиката правят услугите и продуктите от първа необходимост – най-вече храни и лекарства.

Това представя статистиката на Националния статистически институт (НСИ) за третия месец на 2020 година. Би рябвало да вземем предвид обаче, че мерките по ограничаване и контрол на социалната дистанция и частичното затваряне на икономиката се случиха едва в средата на месеца – 13 март. На годишна база продукцията в строителството е паднала с 14%, а при търговията на дребно се отчита дори още по-висок спад – 14.6%. Това от своя страна се отразява под формата на спад на промишленото производство с 6.9%.

Сериозният спад в строителния бранш се дължи главно на строителството на сгради, където спадът е с 16.8%. При строителството на инфраструктурни проекти спадът e с 7% по-малък – 9.8%.

От данните на статистиката става ясно, че спада при продукцията в индустрията е най-вече заради намаляване обема при производството в преработващата промишленост, където производството на обувки, изделия от кожа, облекла и мебели спада с повече от 20%, спрямо година преди това. Търсенето на такива стоки пък спада доста по-сериозно. Търговията на дребно с облекла и обувки през март се е свило с две трети от досегашния си обем (66.5%), спрямо предишния месец и с 63% на годишна база.

Поради намаление в търсенето през април, производството на продукти, които не са от първа необходимост, „замръзва“. Сериозно намаляване в производството се вижда и в продукцията на печатни изделия (със 17.5% на годишна база и с 10.7% на месечна), чието разпространение беше усложнено, както от затварянето на някои търговски обекти в големите търговски центрове, така и от създалите се опашки на КПП-тата. Сериозно намалява и производството на оборудване и машини(с 21.1%) и компютърна техника (със 7.4%), както и търговията на дребно с тях.

Минимален спад от 0.4% се отчита и при производството и разпределението на енергия. Това се случва най-вече, заради намалените обеми на работа на повечето големи заводи в страната. Търсенето на автомобилни горива отчита също сериозен спад от почти 37% както на месечна, така и на годишна база.

Наблюдава се ръст в продукцията на хранителни стоки и лекарства, като и в търговията на дребно с тях. Този ръст е очакван, с оглед на ситуацията в страната. Поради апела на властите гражданите да си стоят по домовете, нараства с 5% и търговията на дребно чрез онлайн поръчки и телефонни обаждания.

Ръст на годишна база в индустриалното производство през март се отчита единствено в добивната промишленост (с 12.3%) – за втори пореден месец, като увеличената продукция е главно заради добива на метална руда, който през март се покачва с 8.4% в сравнение с февруари, а през април отчита цели 27.4% ръст на годишна база.


Публикувано на 09.05.2020 г. 18:47 ч.

Автор: Златин Михайлов

Още по темата: