INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Горанов: Впрягаме 4,5 млрд. лева за бизнес и самонаети.

Горанов представи пакет от финансови мерки за справяне с икономическите последствия от пандемията от коронавируса.

„Правителството впряга ресурс от около 4,5 млрд. лева за подпомагане на малкия и средния бизнес, самонаетите лица и тези, които заради кризата са в неплатен оптуск и няма да могат да полагат труд“. Това съобщи финансовият министър Владислав Горанов на пресконференция в Министерски съвет с участието на премиера Бойко Борисов.

Горанов представи пакет от финансови мерки за справяне с икономическите последствия от пандемията от коронавируса.

Физически лица, засегнати от епидемията и извънредното положение, при липса на друга причина, които са в неплатен отпуск ще трябва да имат работни поне 5 работни дни през март, за да получат право да кандидатстват за безлихвен кредит.

„Самоосигуряващи се лица, прекратили дейност или имат поне 20% спад на доходите, имат право да кандидатства за кредити до 4 500 лева. Те ще са безлихвени, с гратисен период от 12 месеца и срок за издължаване до 5 години“, заяви Горанов.

Кандидатстващите няма да дължат никакви такси по кандидатстване и могат да погасят задължението си предсрочно без наказателна лихва.

Те могат да кандидатстват пред 12 търговски банки.

„Вторият инструмент е кредити за осигуряване на ликвидност на малки и средни предприятия – необезпечени оборотни кредити до 300 000 лева, също управлявани от ББР през търговските банки. Очакваният портфейл кредити, който ще се получи по линия на този инструмент, може да достигне 2 милиарда лева“, обяви Горанов.

„Критериите за допустимост са спад на оборота за първото тримесечие за 2020 година, спрямо същия период за миналата година въз основа на финансовите отчети на дружеството, наличие на вземания от клиенти. Срокът за кандидатстване по тази програма също е до края на годината“, посочи министърът на финансите. И прогнозира, че значителен брой предприятия ще могат да се възползват от финансовия инструмент.

През Европейския инвестиционен фонд с банки-партньори, сред които ОББ, „Прокредит банк“ и „Уникредит булбанк“ ще се отпускат кредити с максимален размер 3,6 милиона, предназначени за рефинансиране на задължения, възникнали преди не повече от 60 дни, отново през търговските банки и насочена към малки и средно големи предприятия.

Финансовият министър припомни, че през „Фонда на фондовете“ могат да се отпускат микрокредити до 50 000 лева, предназначени основно за подпомагане на малки и средни предприятия, като там е възможен гратисен период и лихвена субсидия. Инструментът вече работи и е достъпен, посочи министърът. Може да се използва през ПИБ. Гратисният период е до 24 месеца с лихвени нива. По думите на Горанов, лихвите са значително под пазарните.

Работи се съвместно с Министерство на труда и социалната политика за превръщането на този инструмент в безлихвено кредитиране, каза още той. 

„На този етап няма да се обсъжда предложението на Асоциацията на индустриалния капитал в България мярката 60 на 40 да бъде трансформирана в 60 на 0“, категоричен бе Горанов.

Горанов уточни, че тази подкрепа се получава от компаниите, които не са спрели да работят и обяви, че над 80 от заявилите да получат помощта са декларирали неверни данни.


Публикувано на 21.04.2020 г. 15:12 ч.

Източник: NOVA

Още по темата: