INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Фондация Николаевка от град Бяла успешно приключи свой проект

Фондация „Николаевка“ в края на месец ноември ще отчете поредния свой успешно завършил проект. Проектът включваше дейности, които спомогнаха за развитието на туризма на територията на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „БЪЛГАРСКИ ЧЕРНОМОРСКИ СГОВОР – БЯЛА – ДОЛНИ ЧИФЛИК – АВРЕН“ и по-специално екологичния туризъм.

Туризмът е основен поминък за местното население
на територията на рибарската група, също така и основна алтернатива на рибарството като бизнес дейност.

С дейностите на проекта бяха постигнати целите, а именно да се спомогне развитието на туризма като включва цялостен цикъл от обучение и популяризиране.

Създаде се онлайн платформа за популяризиране на туризма, екологията, морското, културно и историческо наследство на територията на рибарската група. Платформата предостави по интересен интерактивен начин добри практики във връзка с екологичния туризъм. Заснет беше филм за популяризиране на екологичния туризъм, културата, занаятите и историческите обекти на територията на МИРГ.

Като финал на проекта се проведе информационна конференция на тема свързана с екологичния туризъм. Всичко това допринесе дейностите в проекта да се реализират и да се подпомогне развитието на туризма на територията на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „БЪЛГАРСКИ ЧЕРНОМОРСКИ СГОВОР – БЯЛА – ДОЛНИ ЧИФЛИК – АВРЕН“ – отрасъл с огромен потенциал и реална алтернатива за развитие на региона.


Проекта е по Процедура- BG14MFOP001-4.028 “МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик- Аврен Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения” – Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен “.

Финансирането е по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., Договор: МДР-ИП-01- 63/26.04.2021 г. Наименованието на проекта е BG14MFOP001-4.028-0002-C01 “ Маркетинг, екология и партньорство в развитието на туризма-предпоставки за инвестиции
и устойчив растеж”.


Борислав Френчев – Ръководител на проекта

4 2 votes
Article Rating

Публикувано на 16.11.2021 г. 14:40 ч.

Още по темата:

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x