INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Държавата поема по схемата 60/40 и осигурителните вноски

Парламентът прие окончателно промени в закона за мерките и действията при извънредното положение. Предвижда се до отмяната му партиите да не получават субсидия от държавата.

По мярката 60/40 държавата поема и осигурителните вноски, които се дължат от страна на работодателите, гласуваха депутатите. Пълно или частично ще могат да се освобождават от наем ползвателите/наемателите на държавни или общински имоти до края на извънредното положение.

При забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране, предоставени от банки и финансови институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки. Задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не могат да бъдат изземвани вещи. За срока от 13 март до отмяна на извънредното положение спират да текат давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправните субекти.

Комисията по правни въпроси даде възможност да се намалява размерът на наемите за държавни имоти.


Публикувано на 07.04.2020 г. 19:28 ч.

Източник: NovaVarna

Още по темата: