INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Допълнителни противоепидемични мерки в училищата

Кризисният щаб за борба с Covid-19 препоръча на училищните директори да въведат допълнителни противоепидемични мерки в община Долни чифлик.

Днес, 11.11.2020 г., се състоя заседание на Кризисния щаб за изпълнение на противоепидемични мерки в община Долни чифлик. То бе ръководено от кмета на общината и председател на КЩ Красимира Анастасова.

Обсъдена бе необходимостта от въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки в община Долни чифлик във връзка с разпоредбите в заповедите на министрите на образованието и науката и на здравеопазването, както и на писмо на просветния министър до областните управители и началниците на регионалните управления на образованието. Разгледана бе и информация на директорите на училища в общината за епидемичната обстановка в тях към днешна дата.Членовете на КЩ се обединиха около препоръката присъствените учебни занятия във всички институции от системата на предучилищното и училищното образование за учениците от прогимназиален и начален етап на образование в общината да продължат в съответствие с насоките, изготвени от двете министерства Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COV1D-19. В посочените институции директорите да извършват непрекъснат мониторинг на дейността във връзка с епидемичната обстановка.

Препоръките за СУ ,.Васил Левски“ в гр. Долни чифлик са да се възстановят присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образование, тъй като няма заболели с коронавирус преподаватели и ученици.

В ПГСС „Иван Мичурин“ – гр. Долни чифлик, обаче препоръката е да продължи обучението от разстояние в електронна среда до 20.11.2020 г. вкл., защото има заболели учители. От Кризисния щаб напомнят, че тези препоръки трябва да се обсъдят и приложат по необходимост по решения на съответните педагогически съвети към училищата според заповедта на министъра на образованието и науката.

Днес се проведе и заседание на областния кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на вируса COVID-19 на територията на област Варна. Членовете на кризисния щаб заседаваха в нарочно създадена група в електронна система Viber.

Областният управител Стоян Пасев представи предложение от община Варна със следните препоръки – да се забрани посещението на непълнолетни лица в търговските центрове тип МОЛ без придружител. Директорите на учебни заведения в община Варна да създадат организация за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда на всички ученици от 6-и до 12-и клас от 12 до 22 ноември т.г. вкл. За учениците от начален етап и в 5-и клас директорите вземат решения съобразно конкретната обстановка в училището съгласно заповед на министъра на образованието и науката.Директорите на учебни заведения се задължават в срок до 20 ноември т.г. да направят график за редуване на присъствено обучение и такова в електронна среда с цел създаване на безопасна среда на учене в условия на COVID-19.

Препоръчва на директорите на учебни заведения на територията на всички общини от област Варна, с изключение на община Варна, да извършват непрекъснат мониторинг на дейността на поверените им учебни заведения във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, в това число – да извършват анализ на отсъстващите, положителните и контактни лица на ученици, педагогически и непедагогически персонал , както и да предприемат действия съгласно заповедта на министъра на образованието и науката.

Предложенията на областния кризисен щаб бяха приети единодушно.

0 0 vote
Article Rating

Публикувано на 12.11.2020 г. 07:36 ч.

Източник: Долни чифлик

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x