INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Варненска община с безплатен топъл обяд за всеки в нужда

Община Девня спечели финансиране на проект по програмата “Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация”, съобщи кметът Свилен Шитов

Всеки, който счита, че попада в посочените по-долу целеви групи, може да се обади на телефони 0519 470-11 и 0885 942 094 в срок до 29 април.

Проектът предвижда общо 170 граждани в нужда да получават безплатен топъл обяд, като храната ще се доставя ежедневно до техните домове за периода от 1 май до 19 юни 2020 година.

От услугата могат да се възползват:

1. Лица с ниски доходи (под линията на бедност) за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

2. Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях в условията на извънредното положение, и не са в състояние да си осигурят прехраната;

3. Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат на заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си ежедневните си нужди от храна.

Община Девня ще направи служебна проверка дали кандидатите попадат в обхвата на целевите групи, след което ще извърши подбор до размера на максимално допустимия капацитет от 170 потребители. Одобрените кандидати ще бъдат информирани за това на посочения от тях телефон.


Публикувано на 24.04.2020 г. 11:10 ч.

Източник:Novavarna

Още по темата: