INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Депутатите приеха промените в Закона за здравето на първо четене

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за здравето със 125 гласа „За“, 0 „Против“ и 69 „Въздържали се“. Законопроектът беше подкрепен от ГЕРБ, „Обединени патриоти“, ДПС, „Воля“ и независими депутати Единствено от „БСП“ се въздържаха. С измененията се обезпечава въвеждането на противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването и след изтичане на извънредното положение на 13 май 2020 г.

Предвижда се по предложение на главния държавен здравен инспектор ресорният министър да обявява извънредна епидемична обстановка. Той ще има право да въвежда временни противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион за защита на живота и здравето на гражданите.

Предлагат се изменения, свързани със задължителна изолация и болнично лечение, като условията и редът за задължителната изолация на болни от заразни болести, на заразоносители, на контактните с тях лица и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави, ще се определят с наредба на министъра на здравеопазването.

Прецизират се сроковете за предвидените социално-икономически, финансови и здравни мерки, като част от сроковете се удължават с до два месеца от отмяната на извънредното положение и се разширява приложното им поле.

Чрез новите текстове се предвижда ползваният през 2020 г. неплатен отпуск до 60 работни дни да се зачита за трудов и осигурителен стаж.

С цел избягване на събирането на едно място на големи групи ученици се предлага през учебната 2019/2020 г. да не се провежда национално външно оценяване в края на IV и Х клас, а степента на постигане на компетентностите за съответния етап да се установи след началото на учебната 2020/2021 г.

В хода на дискусията, от различните парламентарни групи направиха заявки за поправки в текстовете. Срокът за предложения между първо и второ четене на законопроекта ще е 48 ч. или до 18 ч. на 10 май, неделя. В понеделник правната комисия ще обсъди промените на второ четене, а във вторник ще бъдат гледани в пленарната зала.


Публикувано на 08.05.2020 г. 20:30 ч.

Източник: btv

Още по темата: