INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

центъра за безплатна правна помощ във Варна възобновява работа

Group of business people and lawyers discussing contract papers sitting at the table. Focus at brunette woman looking at camera

Центърът за безплатна правна помощ във Варна отваря отново врати след двумесечно прекъсване. Това съобщават от Адвокатска колегия – Варна. Извънредното положение,което бе въведено на 13 март т.г., принуди ръководството на колегията да затвори звеното за граждани и по най-спешните казуси се даваха само онлайн консултации.

Регионалният център за консултиране към Адвокатски съвет – Варна предоставя безплатна правна помощ на физически лица от уязвими социални групи. Работи от близо 4 години и се намира на улица „Пирот“№8А в морския град.

„Безплатна правна помощ могат да получат хора с увреждания, приемни семейства, лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги. Целта е да се осигури достъп до правосъдие и на хора, живеещи в социална изолация, пенсионери-инвалиди или лица без адрес“, посочи Калина Милославова, председател на колегията.

Нуждаещите се граждани трябва да представят документи, удостоверяващи правото им на безплатна юридическа помощ.

„Правна помощ се предоставя по граждански, наказателни и административни дела. В центъра се осъществяват първични консултации, съдействие при завеждане на дело, подготовка на документи и процесуално представителство и защита по дела от адвокат“,поясни Милославова.

Нужните документи са посочени в специално изработени брошури, както и на сайта на Адвокатска колегия – Варна – http://www.varnalaw.org/


Публикувано на 11.05.2020 г. 15:21 ч.

Автор: Г.Стоянов

Още по темата: