INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Новините от сферата на образованието

300 лв. еднократна помощ за всички деца 1-ви и 8-ми клас през 2021 г.

ноември 26, 2020