INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Новините от сферата на образованието

Денков: Митът, че висшето образование у нас е с ниско качество, трябва да се премахне

декември 2, 2021