INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Новините от сферата на образованието

Връчиха годишните награди от „Фонд за подпомагане на талантливи студенти“ в ИУ-Варна

май 19, 2022