INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Новините от Варна и региона

Новините от твоя квартал, информация за града и цялата област Варна. Ексклузивно за работата на общината, общинския съвет и областна администрация.

Фурор на първата премиера на „Макбет“ във Варна! Днес е втората премиера с Александрина Пендачанска

август 12, 2020