INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Новини от Долни Чифлик

Информация за случващото се на територията на Община Долни Чифлик. Новини от работата на общинските структури и местните организации.

Красимира Анастасова: 152 първокласници прекрачват тази година прага на училищата в община Долни чифлик

септември 15, 2020