INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Култура

Новини от сферата на културата. Информация от музикалната сцена, представяне на нови театрални постановки, изложби, книги и др.

Владислав Христов: Изкуството е в интубация

април 13, 2020