INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Икономически новини

Новини от сферата на пазарите и финансите. Информация за инвестиции и нови работни места. Поглед над икономическата обстановка в страната и по света.

КЕВР обсъжда предложението за поскъпване на газа за септември

август 30, 2022