INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Икономически новини

Новини от сферата на пазарите и финансите. Информация за инвестиции и нови работни места. Поглед над икономическата обстановка в страната и по света.

Атанас Пеканов: Очакваме над 1,3 млрд. евро тази есен по Плана за възстановяване

август 31, 2022