INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Новини от Бяла

Информация за случващото се на територията на Община Бяла. Новини от работата на общинските структури и местните организации.

Откриват паметника на Васил Левски в Бяла

юли 18, 2022