INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

АИКБ предлага как да се смекчат икономическите последици от мерките срещу Covid-19.

Сред тях са прекратяване на задължението за заплащане на данък сгради за затворени обекти и предприятия за периода, в който те не работят.

Асоциацията на индустриалния капитал в България предлага на Националния съвет по тристранно сътрудничество смекчаване на икономическите последици от мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса. Сред тях са прекратяване на задължението за заплащане на данък сгради за затворени обекти и предприятия за периода, за който те са прекратили дейността си.

Предложението включва още:

– Извънредна еднократна компенсация от 1000 лева за самонаети, микропредприятия с до 9 заети включително.

– Отлагане на ДДС върху неплатените фактури.

– За периода от обявяване на извънредното положение до неговата отмяна осигурителната вноска за сметка на работодателя за всеки работник да не се дължи.

– Мерки в сферата на насърчаване на туризма.

– Разрешаване на дейността на малки семейни хотели и ресторанти при стриктно спазване на отстоянията и изискванията за безопасност.

– Мерки за осигуряване на безпрепятственото движение на стоки и товари.


Публикувано на 13.04.2020 г. 13:52 ч.

Източник: nova.bg

Още по темата: