INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

АИКБ иска промяна на мярката от “60/40” на “60/0”

Според организацията механизмът в сегашния си вид е неработещ

Мярката “60/40” е неработеща и трябва да бъде трансформирана в “60/0” – за това настоява Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). От там обръщат внимание и на необходимостта още сега да започне разработване на програма за излизане от кризата, като се набележат мерки за след вдигането на извънредното положение.

Според АИКБ мярката “60/40” в сегашния си вид е неработеща и това се доказва от слабия интерес към нея. По изчисления на организацията по-малко от 1% от предприятията са заявили желание да ползват механизма, докато “броят на регистрираните безработни е в пъти повече от тези, които разчитат на тази подкрепа, за да запазят работата си”. 

“Моделът 60/0, който АИКБ предлага, вече е доказал пригодността си и се използва успешно в страните от ЕС и ОИСР. Така биха се отстранили двете очевидни грешки, правещи мярката неработеща и водещи до стремглав ръст на безработицата. Първа очевидна грешка е сбърканата цел – неработещите хора да живеят по-добре от работещите, като получават същия доход, но без да работят! Втората очевидна грешка е, че за това трябва да плати (62% от нетния доход на работника) предприятието с пари, които няма, защото е лишено от приходи поради забрана за работа”, пише АИКБ. 

Едно от най-важните изменения според организацията е за прекратяването на задължението за заплащане на такса за битови отпадъци и данък “Сгради” за затворените обекти и предприятия за периода, в който са прекратили принудително дейността си. При прекратена дейност не се генерират отпадъци, както и не се ползват услуги от общината. Освобождаването от тези плащания при липса на дейност ще спомогне за намаляване на и без това влошеното финансово състояние на засегнатите фирми. 
Асоциацията предлага още изплащане на извънредна еднократна безвъзмездна помощ от 1000 лв. за самонаети и микропредприятия с до 9 заети. “Подобна мярка представлява изпълнение на конституционното задължение на държавата, а същевременно би довела до навременна помощ на голяма група хора, които са лишени от възможността да извършват трудова или стопанска дейност”, казват от АИКБ. 

По изчисления на организацията разходите за подобна мярка биха стрували на държавата при оптимистичен сценарий 171 млн. лв. и 278 млн. лв. при песимистичен сценарий. В първия вариант от нея биха се възползвали 170 995 микро компании, а при втория – 277 798. Подобни мерки бяха въведени вече в Гърция, Италия, Хърватия и др. 

За сферата на туризма асоциацията препоръчва да бъдат въведени мерки като облекчено издаване на визи на основните групи туристи на място при пристигането им в България, разрешаване на дейността на малки семейни хотели и ресторанти при стриктно спазване на отстояния и изискванията са безопасност, освобождаване от плащания за наеми на неработещи обекти. Сред другите предложения са масирана маркетингова кампания за представяне на страната ни като туристическа дестинация, механизми за насърчаване на вътрешния туризъм в т.ч. посредством предоставяне на ваучери за здравна превенция и рехабилитация на работници и служители в размер на 720 лв. за една календарна година за отдих в България (по модела на ваучерите за храна). 

Въвеждане на електронни товарителници и възможността логистичните бази да станат продължение на въведените както в ЕС, така у нас „зелени коридори“ са двете мерки за осигуряване на безпрепятственото движение на стоки и товари, които АИКБ е записала в предложението си към тристранния съвет. Според асоциацията логистичните бази са от изключително значение за поддържането на обществените функции и за времето на извънредното положение те трябва да се  разглеждат като обекти от критичната инфраструктура на страната.  

Сред другите мерки на АИКБ са замразяване на заплатите в публичния сектор на равнището от 2019 г. и редуцирането на публични разходи, свързани с покупки на вносни стоки, които не са свързани с COVID-19.


Публикувано на 20.04.2020 г. 16:00 ч.

Източник: Economic

Още по темата: