INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

4476 първокурсници ще бъдат освободени от такса

МОН плаща първите им семестри с 1,3 млн. лв., останалите – от държавния бюджет .Те ще бъдат разпределени между 17 вуза, които са предвидили прием в изброените специалности. СУ „Св. Климент Охридски” е предвидил най-много брой за студенти от тези направления. Ако те бъдат изпълнени, за таксите им от МОН ще бъдат заплатени 258 420 лв.

Студенти, които ще бъдат в първи курс тази година, ще бъдат освободени от такса за обучение. За да не плащат за висшето си образование, те трябва да бъдат приети в една от осемте защитени специалности или осемте професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда. Това става ясно от проекта за утвърждаване на списъка с тях и доклада към него на образователния министър Красимир Вълчев.

В списъка с професионални направления с очакван недостиг влизат: „Педагогика на обучението по…”, „Религия и теология”, „Математика”, „Физически науки”, „Химически науки”, „Химични технологии”, „Енергетика”, „Материали и материалознание”. Те съвпадат и с първоначално посочените от Вълчев направления. От години за тях няма достатъчен интерес от страна на завършващите гимназия, а недостигът на инженери и учители се задълбочава. Това беше прието в края на февруари тази година.

„Предложеният списък е изготвен съобразно недостига на специалисти на пазара на труда към настоящия момент. Освобождаването от заплащане на такси за обучение ще допринесе за постигане на целта, а именно – необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти за целите на икономическото и общественото развитие на страната”, посочва в мотивите за избраните специалности и направления Вълчев.


Публикувано на 11.05.2020 г. 13:40 ч.

Автор:М.Йовчева

Още по темата: