INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

25 млн. лв. повече приходи в бюджета на община Варна

25,4 млн. лева повече приходи са постъпили в бюджета на Община Варна за първото шестмесечие на 2021 г. в сравнение със същия период на предходната година. Ръстът се дължи на получените субсидии от държавата и по-добрата събираемост на приходите с местен характер. Това сочи отчетът за изпълнението на общинския бюджет за периода 1 януари – 30 юни 2021 г., който беше разгледан на днешното заседание на ПК „Финанси и бюджет“.

Зам.-кметът по финансовите въпроси Пейчо Пейчев очаква преизпълнение на приходите в хазната. „Всичко, което е заложено, ще бъде изпълнено, дори преизпълнено“, заяви Пейчев пред съветниците.

Първоначалният бюджет на общината за 2021 г., приет от Общинския съвет, бе в размер на 488 млн. лева. Уточненият план към 30 юни възлиза на 505,4 млн. лева вследствие на корекции във взаимоотношенията на общината с централния бюджет и получени трансфери от ресорните министерства.

Отчетът на приходите към края на първото полугодие е в размер на 166,2 млн. лева, но реално получените постъпления възлизат на 252,7 млн. лева, включващи наличните средства, отразени с отрицателен знак (-86,5 млн. лева) за балансиране на приходната и разходната част на бюджета. Тази сума представлява 50% изпълнение на уточнения план и 51,78% от първоначалния за годината план.
Отчетът на приходите за местни дейности е в размер на близо 72,3 млн. лева, а реално получените постъпления са близо 120 млн. лева. Те представляват 42% от уточнения план и 43% изпълнение от заложените 279,1 млн. лева за 2021 г.

При планирани за годината близо 87 млн. лева имуществени и други данъци отчетът към 30.06.2021 г. е в размер на близо 57 млн. лева – има 66% изпълнение от годишния план. Спрямо същия период на миналата година са събрани с 8 млн. лева повече, т.е. изпълнението е 116% спрямо постъпленията за мината година. Това се дължи основно на данъка върху недвижимите имоти, при който са събрани 4,3 млн. лева повече. Събираемостта на данъка за придобиване на имущество по възмезден начин е скочила с 2,2 млн. лева спрямо миналата година, а на данъка върху превозните средства – с 1,6 млн. лева. Макар и само с 22 хил. лева, намаление бележат единствено приходите от туристически данък, тъй като туризмът бе един от най-засегнатите отрасли от COVID кризата, сочи още отчетът.

През първото полугодие на 2021 г. в хазната са влезли общо 41,5 млн. лева местни неданъчни приходи, като увеличението е с 9,6 млн. лева спрямо същия период на предходната година. Основен дял в отчетените неданъчни приходи за първите шест месеца заемат таксите. При планирани 39,6 млн. лева в местната хазна са постъпили 28,1 млн. лева, което е 71% от годишния план. Приходите са с 4,1 млн. лева повече от събраните за същия период на 2020 г., което е също едно много добро изпълнение.

При разходите най-голям е относителният план за функция „Образование“ – 43%, и за функция „БКС – Инженерна инфраструктура“ – 18%. Отчетът на разходите за образование към 30.06.2021 г. е 71,4 млн. лева, т.е. с 9,7 млн. лева повече спрямо миналата година.

Капиталова програма за първото шестмесечие възлиза на близо 17,5 млн. лв., от които 4,8 млн. лева са изразходвани за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа и 1,8 млн. лева за благоустрояване на междублокови пространства в район „Владислав Варненчик“. Към 30 юни 2021 по оперативни програми, финансирани с евросредства, са отчетени капиталови разходи в размер на 5 млн. лева.

Българската агенция за кредитен рейтинг през май тази година потвърди кредитния рейтинг на общината. Той остава BBB със стабилна перспектива и е равен на този на държавата. В изготвената от БАКР финансова прогноза за периода 2021-2023 г. се посочва, че община Варна ще продължи устойчивото си развитие след критичната за целия свят 2020 г. Според агенцията общината „ще реализира положителен оперативен резултат, както и положителен свободен паричен поток през целия прогнозен период, което изразява много добра кредитоспособност в краткосрочен и средносрочен план“.

0 0 vote
Article Rating

Публикувано на 11.09.2021 г. 08:33 ч.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x