INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

До 25 000 лв глоба за, търговски вериги без бг стоки

Търговските вериги, които не спазват задължението да предлагат българска продукция на местни (регионални) производители в обектите си, ще бъдат наказвани със санкции от 15 000 лв. до 25 000 лв. При повторно нарушение наказанието ще е в размер от 30 000 лв. до 50 000 лв., решиха окончателно депутатите.

С преходните и заключителни разпоредби на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на второ четене Народното събрание направи и промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, с които се въвеждат нови санкции за търговските вериги, ако не спазват изискванията на постановлението на Министерски съвет.

В поправката се внася уточнението, че верига от магазини е тази, когато разполага с 10 и повече търговски обекта на територията на страната.

Виж още: Веригите скочиха срещу продажбата на местни стоки

По време на дебатите от червената опозиция настояха, че мярката няма да е достатъчна и няма да доведе до желания ефект за повече български продукти в магазините. От ВМРО пък поискаха завишаване на санкциите за веригите, които не спазват задължението.

Александър Сабанов посочи, че глобите са твърде малки, и затова от ВМРО предлагат да се завишат двойно и да са за всеки обект, нарушил изискванията. Освен това воеводите искат българските храни и стоки в търговските вериги да се предлагат на цени, завишени с не повече от 25 на сто от нетните цени на придобиването им от производител.

От БСП настояха да има квота за различни групи български храни в търговските обекти с годишен оборот над 2 млн. лева, а не просто „в ъгъла да е щандът на местните производители“.

Лидерката на БСП Корнелия Нинова предложи още Народното събрание да възложи на Министерския съвет да осигури изкупуване на нереализираната земеделска продукция на български производители, в резултат на кризата с коронавируса, и да я предостави безвъзмездно на социално слаби. Тя отбеляза, че премиерът е имал подобно предложение, но не го вижда разписано в промените на закона.

Никое от предложенията обаче не срещна подкрепата на депутатите.


Публикувано на 15.04.2020 г. 08:01 ч.

Източник: standartnews

Още по темата: