INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

На 1-ви юни започва прием за детските градини във Варна

Електронната система за прием в общинските детски градини на територията на община Варна започва в 10 ч. на 1-ви юни, понеделник. Крайната дата за онлайн подаване на заявленията е 23,59 ч. на 15-ти юни, а резултатите ще бъдат обявени до 17 ч. на 22-ри юни, съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

Оттам напомнят на родителите новите моменти в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата.

Водещ критерий за прием е близостта на детската градина или училището по постоянен или настоящ адрес на детето. Заради усложнената обстановка, удостоверението за уседналост ще се проверява служебно.

При записване родителите трябва да представят: лична карта на родителя за сверка и копие от акт за раждане на детето. При наличие на допълнителни критерии – документи, които ги доказват. 

Ако детето е прието, но не бъде записано в срок, то отпада от класирането и родителят трябва да регистрира ново заявление и да получи нов входящ номер. Тази година децата от яслена група в детските градини автоматично ще преминават в първа възрастова група на същото детско заведение.

Повече информация: https://dg.is-vn.bg/


Публикувано на 07.05.2020 г. 16:59 ч.

Автор: М. Йовчева

Още по темата: