INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Регистрация в „Бюрото по труда“ и НОИ е възможна по електронен път

Регистрацията в „Бюрото по труда“ и Националния осигурителен институт е възможна по електронен път, както и отлагане на такава в срок до 14 дни след отмяна на извънредното положение, съобщават от „Бюрото по труда“ във Варна.

С цел да не се допускат струпвания на множество хора и с оглед спазване на мерките за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19, хората могат: Да се възползват от отложените срокове до 14 дни след отмяна на извънредното положение; Да се регистрирате по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване) – през Единен портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция Електронно управление“ чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ; Да изпратят попълнени заявления до бюро по труда, чрез лицензиран пощенски оператор.

За улеснение при ползването на Системата за сигурно електронно връчване е постигната договореност за издаване на едномесечен безплатен електронен подпис от доставчици на удостоверителни услуги. Предоставена е онлайн възможност за заявяване на подписи за тези, които все още нямат такъв. Пълна информация за услугите на сайта на Държавна агенция „Електронно управление“ – https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/unemployment.

В краен случай, ако хората не могат да ползват горните варианти, могат да посетят „Бюрото по труда“, за да се регистрират като търсещо работа лице и там могат да подадат на хартиен носител и заявление за обезщетение, което „Бюрото по труда“ по служебен път ще предостави на НОИ.


Публикувано на 01.04.2020 г. 01:19 ч.

Още по темата: