INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

КНСБ: Сериозен ръст в цените на храните

В условията на епидемична криза, наред с нарастването на безработицата и намаляването на доходите, сме свидетели и на плавно, но при някои стоки драстично нарастване на цените. При това, това са стоки от жизнена необходимост и традиционно присъстват на българската трапезата.

ИССИ на КНСБ проведе проучване за изменението на цените на 26 хранителни стоки от първа необходимост и 5 нехранителни стоки, препоръчителни за опазване на здравето и живота.

Целта на експресното изследване е да представи ценовата динамика в периода преди и в началото на епидемичната криза.

Изследването не е представително. Подборът на наблюдаваните търговски обекти на областо ниво е на случаен принцип. Регистрира се най-ниската и най-високата цена от една и съща стокова позиция за фиксирания период на наблюдение.

Период на провеждане  1 март – 1 април 2020.

Обхватът на извадката включва 26 областни центрове.

Получените данни са осреднени на национално ниво и дават представа за настъпилите изменения.

Въз основа на получената и обобщена информация могат да се  направят следните коментари:

 1. По-силно изразено нарастване се наблюдава при зеленчуците, като за наблюдавания период при някои се очертава значително увеличение:
 • Картофи – ръст с 26.1%
 • Чесън – с 45.4%
 • Зеле – с 15.3%;
 • Моркови – с 14.3%
 • Лук – 13.9%
 • Джиндифил с 100.8%. Увеличението на цената е повече от 2 пъти, след като през първия ден на март средната цена е около 7.5 лв. и достига  15 лв към настоящия момент. Цената на едро по тържищата и борсите също се задържа на високи нива (около 14-17 лв.) и това е причината малките търговски обекти да свиват количеството на изкупуване. Джижифилът става една от дефицитните стоки или бързо оборотни.)
 • От 26 областни градове в 12 от тях, средната цена на джиндифила е нараствала над 2 пъти: Габрово и Благоевград +240%, София+245%, Шумен +221%.
 • Наблюдава се леко намаление при цените на доматите и краставиците с около 3.9% и 6.8%. Тези стоки не са характерни за сезона и нямат силно потребление. През този период слабият спад на цените е в параметрите си, но техните абсолютни стойности се задържат на високи нива. 
 1. Ръст на цените се наблюдава и при плодовете. Най-търсения плод за укрепване на имунната система по време на епидемична криза – лимона се оказва все по-трудно достижим за нискодоходните домакинства. Средното нарастване е с 43.6% през наблюдавания период. В някои области се очертава драстично по-високо увеличението, като в Търговище, Добрич цената достига до 5- 5.50 лв., при 2,50 -3 лв в началото на м. март. 
 2. При останалите хранителни стоки се наблюдава леки колебания нагоре и задържане на цените при някои от тях. Очертава се нарастване на цените на свинското месо с 5.2%, като този процес се очаква да продължи и следващите месеци, след като основният внос на свинско месо е от Испания, а българските производители задоволяват едва 40% от потреблението. Забележимо е нарастването на цените на слънчогледовото олио с 4.2%.
 3. Възходящ тренд се отчита и при наблюдаваните нехранителни стоки, които в този момент са с повишено потребление, с оглед спазване на противоепидемичните правила. Цената на Антибактериалния гел нараства над 2 пъти, при това достига средна цена от 44 лв. при 18 лв. от началото на кризата. Цената на белината достига ръст от  8%, мокри кърпи с 11.1%.

През изминалата година средногодишната инфлация на групата на хранителните стоки достигна 5.1% и значително надхвърля средните нива за страната от 3.1 %. Зеленчуците нарастват през 2019 г. с 12.5%, месо и месни продукти с 6.1%, при това този тренд продължава и през първите месеци на 2020 г.

КНСБ: Сериозен ръст в цените на храните

Публикувано на 08.04.2020 г. 19:22 ч.

източник:https://profit.bg/

Още по темата: