INFOTEKA.BG – Новините, които трябва да знаеш

Всичко най-важно подбрано за теб – политика, икономика, образование, култура, здраве, технологии и много други от Бяла, Долни Чифлик, Варна

Два пъти седмично извозват едрогабаритни отпадъци във Варна

Продължава извозването на едрогабаритни отпадъци до 1 м3 два пъти седмично от специализирани автомобили на сметопочистващите фирми във Варна.

Гражданите могат да изхвърлят шкафове, дивани, столове, матраци, маси, мокети, килими, врати, които трябва да бъдат поставяни до съдовете за битови отпадъци. 

При по-голямо количество отпадък е необходимо той да бъдат предаден на лицензирана фирма за транспортиране до депото в с. Въглен, съобщават от дирекция „Управление на сигурността и контрол по обществения ред“ към Община Варна. 

Не е разрешено поставянето до кофите за смет на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (печки, климатици, хладилници и др.). Същото може да бъде предадено безвъзмездно на оползотворяваща организация, с която Община Варна има сключен договор, чрез подаване на заявка на тел. 080014100. След включване в графика отпадъкът ще бъде взет от дома на гражданите.

Категорично е забранено да се изхвърлят строителни отпадъци до контейнерите  – този вид отпадък задължително трябва да се предаде на лицензирана фирма.

Телефоните за връзка:
–  Фирма „ЗМБГ“ АД, която отговаря за районите „Одесос“ и „Приморски“, както и за кметствата Тополи, Казашко, Каменар и Константиново – 052 503 801;
– Консорциум „Варна 1“ ДЗЗД, който отговаря за районите „Младост“, „Вл. Варненчик“, „Аспарухово“ и кметство „Звездица – 052 501 756.
–  „Горещ“ телефон за връзка – 080 080 806;
–  Сектор “Екологичен контрол” при Община Варна – 052 820 152; 052 820 345;
–   Район “Одесос” – 052 612 877;
–   Район “Приморски” – 052 359 158;
–   Район „Младост“ – 052 820 784;
–   Район “Аспарухово” – 052 370 130;
–   Район „Владислав Варненчик“ – 052 575 720;
–   Кметство „Тополи“ – 052 741 003;
–   Кметство „Казашко“ – 052 820 665;
–   Кметство „Каменар“ – 052 671 323;
–   Кметство „Константиново“ – 052 820 663;
–   Кметство „Звездица“ – 052 820 662;

Графиците за месец април могат да се изтеглят от сайта на Община Варна.


Публикувано на 27.04.2020 г. 11:20 ч.

Източник: Dariknews

Още по темата: